g
E-ticaret ile Hayata Tutunmak (To Join to Life with E-commerce)
LdV PLM Projesi
Summary Özet
The general objective of our project is to ensure women and disabilities with active participation in economic and social life by getting qualified professions. Special purpose of the project is to develop of professional competence in the web programming profession who are a group of learners on vocational projects that applied by our association with disabilities and women. With thus, to ensure continuity of employment, increasing incomes, to establish a good example for unemployment.

A partnership has been established with NGOs, consisting of public institutions and SMEs.

Host a joint project is an educational support institution with branches throughout Denmark. Specialization of the organization is a public nature of internet technologies and distance education to be included in the education system. The institution operates numerous experts in the field of web programming.

We planed two-week training process for 12 participants after the project preparatory activity.

Estimated date to give a start for the project is 01 September 2012 was scheduled 8 months.
Projemizin genel amacı özürlülerin ve kadınların nitelikli meslekler edinerek ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanmasıdır.

Özel amacı ise, derneğimizce uygulanan mesleki eğitim projelerinde web programcılığı mesleğini öğrenen bir grup engelli ve kadının mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesidir. Böylece istihdamlarında süreklilik sağlanması, gelirlerinin artırılması, işsizler için iyi örnek oluşturmaları hedeflenmiştir.

Projede STK, kamu kurumu ve KOBİ'den oluşan ortaklık tesis edilmiştir.

Projede ev sahibi ortak, Danimarka geneline şubeleri bulunan bir eğitim destek kurumudur. Kamu kurumu niteliğindeki kurumun uzmanlık alanı internet teknolojilerinin eğitim sistemine dahil edilmesi ve uzaktan öğretimdir. Kurumda web programcılığı alanında çok sayıda uzman çalışmaktadır.

Projede etkin bir hazırlık faaliyeti sonrası Danimarka'nın Vejle şehrinde 12 katılımcı için 2 haftalık bir eğitim süreci planlanmıştır.

01 Eylül 2012 tarihi itibariyle başlaması planlanan projenin süresi 8 aydır.

Projenin Amaçları
Projenin amacı proje katılımcılarının mesleki yeterliliklerini geliştirmeleridir. Bu çerçevede özel amaçları ise;

1- Mesleklerini geliştirmek amacıyla web sayfalarına ASP ve PHP kodlaması ile ilave edilebilecek "ileri düzey" dinamik ögelerin yazılımının öğretilmesi,
2- Sitelerde veri güvenliğinin korunması konusunun öğretilmesi,
3- Bir e-ticaret sitesinin en önemli ögelerinden olan müşteri ve site işletmesi arasında iletişimin sağlanması için alternatif yöntemlerin irdelenmesi, bu yöntemlerin sitelere ilavesi için yazılım mantığının öğretilmesi,
4- İnternet sitelerinde kredi kartları ile yapılan ödemelerde kart güvenliğinin sağlanması için gerekli güvenlik yazılımları konusunda eğitim verilmesi,
4- Site tasarımında kullanılan alternatif programların özellikleri itibariyle tanıtımı,
5- Danimarka'da e-ticaret için yerel tarım ürünlerinin satış potansiyelinin araştırılması,
6- Yerel el sanatlarını yansıtan ev tekstili ve kişisel ürünlerin ticaret poransiyelinin araştırılması,
7- Danimarka'da faaliyet gösteren e-ticaret siteleri ile bu alanda girişimci olan katılımcıların ortaklık oluşturma amaçlı araştırmalar yapılmasıdır.

Projenin özel amaçları birbirlerinin tamamlayıcısı iki farklı gelişim için planlanmıştır. Bunlar;

1- Web tasarımı sektöründe çalışan katılımcıların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi,
2- E-ticaret alanında halen küçük girişimci olan katılımcıların işlerinin geliştirilmesi, işlevselliği ve güvenilirliği yüksek siteler ile işlerini geliştirmeleridir.

Projenin değişim sürecinde katılımcıların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla web siteleri için dinamik öge yazılımları alanında uzman kişilerin eğitmen olarak yer aldığı bir eğitim süreci planlanmıştır. Projede katılımcıların hazırlık aşamasında dinamik öge yazılımında kullanılan ASP ve PHP kodlaması konusunda en az 110 saatlik bir eğitim verilecektir. Alınan bu eğitim sonrası değişim sürecinde yer alacak katılımcılar web sayfalarına ileve edilebilecek ileri düzey eklentileri Kabul Edici ülkede aldıkları eğitimde öğreneceklerdir.

Katılımcılar için diğer bir önemli gelişim ise işlerini geliştirme fırsatıdır. Katılımcıların Danimarka'daki ticaret potansiyelini yerinde incelemeleri, ticari kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ortaklıklar oluşturmaları, Danimarka ve Türkiye arasında karşılıklı olarak ürünlerin pazarlandığı ticari siteler tasarlamaları mümkün olacaktır.
Projenin Yerel Ortakları
Projenin Ev Sahibi Ortagi
1. Çukurova Elektrik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi: Kurum resmi, orta düzey örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumudur. Elektrik-elektronik ve bilişim alanlarında mesleki eğitim verilmektedir. Okul projede katılımcı tavsiye etmek ve yaygınlaştırma dahil diğer faaliyetlerine de aktif katkılar sağlamak amacıyla yer almıştır.

2. İzdüşüm Yazılım Kitap Kırtasiye Ltd. Şti.: Kurum eğitim alanında ticari faaliyet sürdüren Adana'nın en köklü firmalarındandır. Okulların ve sürücü kursları, üniversite hazırlık, meslek edindirme amaçlı özel dershanelerin toptan kırtasiye ve kitap talepleri ile bilgisayar yazılımları talepleri, basılı evrak, afiş, el broşürü, dijital yayınlar, web sayfa tasarımları gibi her türlü teknik talepleri bütünlük halinde işletme tarafından karşılanmaktadır.

İşletme projede; katılımcı tavsiye etmek ve yaygınlaştırma dahil diğer faaliyetlerine de aktif katkılar sağlamak amacıyla yer almıştır.

3. Toplumsal Rehabilitasyon Derneği: Derneğin kuruluş amacı; toplumda temel hizmetlere ulaşmakta güçlük çeken engelliler, kadınlar ve göçmenler başta olmak üzere bütün kısıtlı bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerinin sağlanması, emeklilerin üretken bireyler haline dönüştürülerek sosyal, ekonomik ve kültürel hayata tekrar kazandırılmaları yoluyla yöremizde toplumsal hayatın gelişimine katkıda bulunmaktır .

Dernek projede; katılımcı tavsiye etmek ve yaygınlaştırma dahil diğer faaliyetlerine de aktif katkılar sağlamak amacıyla yer almıştır.
Projenin Ev Sahibi Ortağı Videnscenter for Integration (VIFIN)'dir. VIFIN özellikle Danimarka’daki göçmenlerin entegrasyonu için eğitim programları hazırlamakla görevli bir kuruluştur. Kurumun uzmanlık alanı “Web Programcılığı”dır. Bu çerçevede göçmenlerin dil öğretimi, istihdamlarını sağlayacak meslek kazandırma veya mesleklerini geliştirme amaçlı web tabanlı uzaktan eğitim programları hazırlamaktadır.

Kurum yerel yönetim tarafından finanse edilen yerel kamu kuruluşudur. Çalışmalarını yerel kamu yöneticisi kurumların talepleri doğrultusunda sürdürmektedir.

Proje Ortaklarinin Danimarka/Vejle'ye Gönderecegi Yararlanici Sayilari
TSD (Türkiye Sakatlar Dernegi) Adana Subesi
3 Bedensel Engelli
Toplumsal Rehabilitasyon Dernegi
3 Bedensel Engelli
Çukurova Elektrik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
2 Kadın
İzdüşüm Yazılım Kitap Kırtasiye Ltd. Şti.
4 Kadın


Projemizde katılımcı olarak tercihen genel nüfus içerisindeki payı %1,25 olan ortopedik engellilere ve kadınlara eşit sayılarda yer verilecektir.

Projenin katılmcıları web programcılığı alanında istihdam edilenler ile küçük girişimci mezunlarımız arasından seçilecektir.

Proje Degisim Süreci Çalisma Konulari
Proje katılımcıları proje sahibi ve ortağı kurumların web programcılığı alanında düzenlediği eğitimlerde öğrenci olarak yer almış ve başarı göstermiş kişiler ile proje ortağı kurumlarda web tasarım işlerinde çalışan kişiler arasından seçilecektir. Katılımcı grup;

- 6 adet e-ticaret alanında faaliyet gösteren küçük girişimci,
- 6 adet web programcılığı alanında serbest olarak site tasarımı yapan kişiler arasından aşağıda sıralanan şartları taşıyanlar muhtemel katılımcılardır;

- Proje sahibi TSD (Türkiye Sakatlar Derneği) tarafından düzenlenen web programcılığı tabanlı kurslarda başarılı olmuş, e-ticaret sitesi sahibi 3 adet en az %40 ve üzeri düzeyde engelli kadın veya erkek katılımcı,
- Toplumsal Rehabilitasyon Derneği tarafından uygulanan web programcılığı tabanlı kurslarda başarılı olmuş, e-ticaret sitesi sahibi 3 adet en az %40 ve üzeri düzeyde engelli kadın veya erkek katılımcı,
- Çukurova Elektrik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ile TST ve Toplumsal Rehabilitasyon Derneğince ortaklaşa uygulanan web programcılığı tabanlı kurslarda başarılı olmuş, halen site tasarımı işleri yapan 2 adet kadın,
- İzdüşüm Yazılım Kitap kırtasiye Ltd. Şti. firmasının web sayfa tasarımı işlerini hizmet satın alma çerçevesinde yapan web sayfası tasarımcıları arasından 4 kadın katılmcı olarak seçilecektir.

Katılımcıların tamamı web programcılığı veya e-ticaret mesleğine yeni başlamış ve bu mesleği ileride profosyonel olarak devam ettirme niyetinde olan kişiler arasından seçilerek, mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yukarıda sıralanan şartları taşıyan kişiler arasında seçim kriterleri ise;

1. Hazırlık sürecinde düzenlenen ASP ve PHP eğitiminde üstün başarı gösteren,
2. Dil yeterliliği bulunan,
3. Öğrenme ve Öğretme kurumlarına yenilikçi düşünce sergileyen,
4. Alınan Eğitimin paylaşılmasında ve yayılmasında istekli olan,
5. Geniş bir sosyal kültür ve mesleki bilgi sahibi,
6. Projenin yaygınlaştırma sürecinde gönüllülük esasında çalışmayı garanti eden kişilere öncelik tanınacaktır.

Ayrıca, derneğin ve ortak kuruluşların web sitesinde proje için bir alan açılacak, proje kapsamındaki bütün duyurular bu alanda yayımlanacaktır. Böylece proje faaliyetleri hakkında yöre halkının bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Proje Katılımcıları

Katılımcı grup;

- 6 adet e-ticaret alanında faaliyet gösteren küçük girişimci,
- 6 adet web programcılığı alanında serbest olarak site tasarımı yapan kişiler arasından aşağıda sıralanan şartları taşıyanlar muhtemel katılımcılardır;

Projemiz katılmcıları arasında 6 adet %40 ve yukarısı düzeyde engelli yer almaktadır ancak bu katılımcılar özel ihtiyaçları bulunmayan kişiler arasından seçilecektir.

Engellilik oranları itibariyle;

- Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özür %2.58
- Süreğen hastalık sahipleri %9.70 tir.

Genel nüfus içerisinde %2.58 olan orotopedik engellilerin de kendi aralarında sınıflandırılma şekli ve oranları aşağıdaki gibidir;

- Ortopedik Özürlü %1.25
- Görme Özürlü %0.60
- İşitme Özürlü %0.37
- Dil ve Konuşma Özürlü %0.38
- Görme Özürlü %0.48

Süreğen hastalığa sahip engellilerin büyük kısmı eğitim sürecinden sorunsuz faydalanmakta ve normal işlerde istihdam edilmektedir. Ağır hastalığa sahip olanlar da ya malülen emekli edilmekte, bir işler yok ise o taktirde bakım ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla eğitim ve çalışma açısından normal insanlardan satatü ve erişebilirlik farkları yoktur. Bu nedenle katılımcı olarak seçilmeyeceklerdir.

Projemizde katılımcı olarak tercihen genel nüfus içerisindeki payı %1,25 olan ortopedik engellilere yer verilecektir. Bunun da nedeni; projeye temel teşkil eden kurslarımızın ortopedik engellilere yönelik olmasıdır. Bu grup içerisinden hareket kabiliyeti sınırlı olmayan kişiler tercih edilecektir. Böylece özel ihtiyaçların oluşmaması ve eğitim sürecinin verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu tercihin diğer bir nedeni ise, hareket kabiliyeti sınırlanmış engelliler genelde ağır engelli olarak raporlanmakta ve bu rapora sahip olan engellileredevlet tarafından bakım ücreti ödenmektedir. Engelli maaşları ile beraber toplamda aylık 850-900 TL arasında olan bu gelir, hak sahibi SGK kapsamında bir işe yerleştiğinde kesilmektedir. Dolayısıyla bu tür engelliler bir işe yerleşmekten imtina etmektedir. Bu nedenle özel ihtiyaç sahibi ağır engelliler projede katılmcı yer almayacaktır.

Proje katılımcıları proje sahibi ve ortağı kurumların web programcılığı alanında düzenlediği eğitimlerde öğrenci olarak yer almış ve başarı göstermiş kişiler ile proje ortağı kurumlarda web tasarım işlerinde çalışan kişiler arasından seçilecektir.

Katılımcı Gönderen Kurum ve Katılımcıları

- Proje sahibi TSD (Türkiye Sakatlar Derneği) tarafından düzenlenen web programcılığı tabanlı kurslarda başarılı olmuş, e-ticaret sitesi sahibi 3 adet en az %40 ve üzeri düzeyde engelli kadın veya erkek katılımcı,
- Toplumsal Rehabilitasyon Derneği tarafından uygulanan web programcılığı tabanlı kurslarda başarılı olmuş, e-ticaret sitesi sahibi 3 adet en az %40 ve üzeri düzeyde engelli kadın veya erkek katılımcı,
- Çukurova Elektrik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ile TST ve Toplumsal Rehabilitasyon Derneğince ortaklaşa uygulanan web programcılığı tabanlı kurslarda başarılı olmuş, halen site tasarımı işleri yapan 2 adet kadın,
- İzdüşüm Yazılım Kitap kırtasiye Ltd. Şti. firmasının web sayfa tasarımı işlerini hizmet satın alma çerçevesinde yapan web sayfası tasarımcıları arasından 4 kadın katılmcı olarak seçilecektir.

Katılımcıların tamamı web programcılığı veya e-ticaret mesleğine yeni başlamış ve bu mesleği ileride profosyonel olarak devam ettirme niyetinde olan kişiler arasından seçilerek, mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yukarıda sıralanan şartları taşıyan kişiler arasında seçim kriterleri ise;

1. Hazırlık sürecinde düzenlenen ASP ve PHP eğitiminde üstün başarı gösteren,
2. Dil yeterliliği bulunan,
3. Öğrenme ve Öğretme kurumlarına yenilikçi düşünce sergileyen,
4. Alınan Eğitimin paylaşılmasında ve yayılmasında istekli olan,
5. Geniş bir sosyal kültür ve mesleki bilgi sahibi,
6. Projenin yaygınlaştırma sürecinde gönüllülük esasında çalışmayı garanti eden kişilere öncelik tanınacaktır.

Ayrıca, derneğin ve ortak kuruluşların web sitesinde proje için bir alan açılacak, proje kapsamındaki bütün duyurular bu alanda yayımlanacaktır. Böylece proje faaliyetleri hakkında yöre halkının bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Projede katılımcıların belirlenmesi sürecinde uygulanacak yöntem Proje Komisyonu tarafından belirlenecektir.

Katılımcıların özel ihtiyaçları yoktur ve ek ödeme talep edilmemiştir.

g
TOPLUMSAL REHABİLİTASYON DERNEĞİ

HUZUREVLERİ M., 77206 S., M.PARTAL APT. NO:3, B.BLOK, ZEMİN KAT, ÇUKUROVA/ADANA
www.trder.org    www.trder.org.tr    rehabilitasyonder@hotmail.com    05324454997